Suite 25.03, Level 25, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place 悉尼,澳大利亚 (谷歌地图)

01新账户

开设一个最低50美元的真实交易账户并开始在乐天证券澳大利亚进行交易。
 

获得帮助:
cn.support@sec.rakuten.com.au
+61 2 9247 2483
+612 8103 4890  (次要的)

02已有账户

请让我们知悉我们要如何对您在乐天证券澳大利亚的账户提供帮助。

 
支持和帮助
cn.support@sec.rakuten.com.au
+61 2 9247 2483
+612 8103 4890 (次要的)

返回顶部